BOSTADSARKITEKTUR

Trygghetsboende i Rissne

 
 
 

I samarbete med Sundbybergs allmännytta, Fastighets AB Förvaltaren, skissar TIP på nya lösningar för trygghetsbostäder i Rissne.

Skissarbetet har i ett tidigt skede fokuserats på hur befintliga strukturer kan omvandlas för att stötta framtida hållbara livsstilar.

Förslaget omfattar både utökad service och nya bostäder riktade mot seniorer - så kallade trygghetsbostäder. Genom delningsarkitektur utforskas hur ytor och funktioner kan samnyttjas och skapa sociala kontaktytor såväl inom huset som inom grannskapet. Två befintliga garage bevaras och omvandlas för att på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt anpassas och kompletteras för att passa samtida behov.

Projektet utgör testbädd i Mo-Bo III

 

FAKTA

Flerbostadshus | ca 100 lgh med tillhörande service och integrerade lösningar för mobilitet  

Planskede

TEAM

 Uppdragsgivare | Förvaltaren, Sundbyberg

▶ Se även Mo-Bo
▶ Se även Mo-Bo III

 
Rissne_Strukturskiss+A.jpg
Screenshot 2019-04-05 at 20.10.01.png
rissne_gestaltningsprinciper.jpg
rissne_planskiss.jpg