BOSTADSARKITEKTUR

Kv Skvadronen - omvandling för ny användning

 
 
 

Hur kan ytor och funktioner samnyttjas och skapa sociala kontaktytor såväl inom huset som inom grannskapet?

I samarbete med Fastighets AB Förvaltaren, Sundbybergs allmännytta, skissar TIP på trygghetsbostäder i kv Skvadronen i Rissne.

Utgångspunkten är hur befintliga strukturer kan omvandlas och kompletteras för ny användning. Förslaget omfattar både utökad service och 70 nya bostäder för seniorer. Projektet utgör testbädd i Mo-Bo III

 

FAKTA

Flerbostadshus | ca 70 lgh med tillhörande service och integrerade lösningar för mobilitet  

Planskede

TEAM

 Uppdragsgivare | Förvaltaren, Sundbyberg

Konstruktör |Kvarteret

▶ Se även Mo-Bo
▶ Se även Mo-Bo III

 
skvadronen modell.jpg
rissne_gestaltningsprinciper.jpg
Rissne_Strukturskiss+A.jpg
rissne_planskiss.jpg