Om TIP

 

Hej!

Vi är arkitekter som vill forma en bättre framtid. Vi tror på arkitekturens kraft, att nytänkande form och innehåll kan förändra hur vi lever våra liv. Ofta tar vi utgångspunkt i komplexa samhällsutmaningar och bygger upp tvärdisciplinära konstellationer med gemensam innovationsförmåga.

Vi erbjuder givande samarbeten för att nå banbrytande lösningar och vi drivs av att omsätta idéer till verklighet. Därför heter vi Theory Into Practice.

 
 
 

Så här jobbar vi

 
 

Utmaningsdrivet

Inkludering och resiliens är våra ledord. För att uppnå det på lokal nivå utgår vi från användarnas drömmar och behov och tar sikte på uppfyllelse av globala hållbarhetsmål. Flera av våra projekt har startat med användarna, och processerna och lösningarna har utvecklats därifrån. I idéutvecklingen tar vi ofta in delningsekonomi liksom kollaborativa och cirkulära modeller.

 

I samverkan

Theory Into Practice vill vara en möjliggörare och en brygga från forskning till praktik. Vi bygger därför upp nätverk som skapar utbyte mellan experter, utförande parter och användare. I pågående projekt samarbetar vi med nationella aktörer som KTH, Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, Boverket och Coompanion, med kommuner, fastighetsutvecklare och entreprenörer liksom med lokala företag, föreningar och grupper.

Innovationsbaserat

Samhällsbyggnad kräver betydande investeringar och samverkan mellan många parter. Vår verksamhetsmodell är skapad för att kunna lyfta från normalnivå till extraordinära resultat – vi kallar det New Normal, det nya normala. Vi bygger upp konstellationer som har potential att utveckla och realisera banbrytande lösningar. Genom att söka innovationskapital som fördelas mellan parterna skapar vi legitimitet och utrymme för idéutveckling utöver det normala.

 

Resultatinriktat

Vi siktar på att idéer snabbt ska omsättas till verklighet och har därför nära kopplingar mellan pågående innovationsprocesser och uppdrag inom arkitektur och stadsbyggnad. Uppdragen följer tidplan och budget som vanligt, men uppnår extraordinära resultat när nya idéer och lösningar från pågående innovationsprocesser implementeras. Så uppnår vi det nya normala!

 
 

Här finns information om vår INTEGRITETSPOLICY & PERSONUPPGIFTSHANTERING