Medskapande Design

Spigamadre lokalt medskapande

 
 
 

TIP har hjälpt Spigamadre med förslag på anpassning till deras utökade lokal. Spigamadre är ett hantverksbageri som bakar från grunden.

Samarbetet med Spigamadre grundar sig i ett gemensamt intresse för det lokala området och livet här. I projektet har vi tagit fram skisser och förslag på materialval som kan skapa trivsam miljö för både besökare och personal.

FAKTA

Anpassning åt bageri och kafé i Årsta i Stockholm

TEAM 

Spigamdre

materialpalett

materialpalett

vy från butik

vy från butik

 

 
spigamadre+vy.jpg
handskiss.jpg