STUDIE

Självbyggeri 2.0  utveckling av radhusområden

 
 
 

Självbyggeri 2.0 är en föreslagande studie om hur radhusområden uppförda genom självbyggeri på 60-talet skulle kunna få ett nytt lager som svarar mot dagens behov.

Vi har tidigare publicerat en studie av de småhusområden som byggdes av småstugebyrån och ritades av arkitekterna Höjer & Ljungqvist. I det arbetet fascinerades vi av hur man  gav många möjligheten att bygga sitt eget hem till låg kostnad men samtidigt med hög kvalitet, och hur dåtidens samhällsutmaningar på många sätt har likheter med dagens. Vi har nu fått ytterligare finansiering från ARQ, för en studie som undersöker hur dagens behov ser ut i två av dessa områden, Rottnerosbacken i Farsta och Bellmansringen i Bredäng. Vi hoppas få reda på hur de boende ser på sitt område, närmiljö och egna bostad; vad är bra, vad kan utvecklas osv. Ett av våra mål är att utforska hur staden kan utvecklas på de boendes initiativ, dvs underifrån snarare än uppifrån.

Vi vill undersöka alternativ för kommunen där målen inom bostadsutveckling nås genom samverkan med civilsamhället. Ett nytt lager av självbyggeri i stadens småhusområden för att uppnå fler önskvärda boplatser.

Projektet finansieras med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning samt Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden.

 

FAKTA

Studie av utvecklingsmöjligheter i två självbyggda radhusområden i Stockholm | 2017-18

TEAM

Boende på Rottnerosbacken i Farsta samt Bellmansringen i Bredäng


 

 
Workshop.jpg
Screen Shot 2018-03-24 at 00.49.26.png