Projekt

Vi har stor erfarenhet inom stadsplanering och bostadsarkitektur liksom inom processledning och innovation. Vi arbetar användarorienterat och med hjälp av resurstänk och delningsekonomi för att kunna föreslå hållbar utveckling utifrån befintliga resurser. Här nedan finns ett urval av våra projekt.

 

Innovationslabb

TIP jobbar med praktiknära forskning på flera olika sätt, för att både påverka samhället idag samt att långsiktigt undersöka nya modeller och föreslå alternativa utvecklingsvägar.

 

Stadsbyggnad

Vi arbetar med att hjälpa kommuner, företag och myndigheter m.fl. att se möjligheter och lösningar för framtiden; hur vi även med små medel ständigt kan göra den värld vi lever i tillsammans lite bättre