Projekt

Vi har stor erfarenhet inom stadsplanering och bostadsarkitektur liksom inom processledning och innovation. Vi arbetar användarorienterat och med hjälp av resurstänk och delningsekonomi för att kunna föreslå hållbar utveckling utifrån befintliga resurser. Här nedan finns ett urval av våra projekt.

 

Innovationslabb

TIP jobbar med praktiknära forskning på flera olika sätt, för att både påverka samhället idag samt att långsiktigt undersöka nya modeller och föreslå alternativa utvecklingsvägar.

 

Mo-Bo

Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster

DiverCity

Byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet

Max 4 Lax

Delningsarkitektur för äldre kvinnor

 

Medskapande design

Lokalbor är platsens experter! En användardriven utveckling fångar upp den kunskap som finns och kan stärka platsens upplevda värden. Vi utför workshops och fullskaletester tillsammans med nuvarande och framtida användare.

 
 
 

Stadsbyggnad

Tillsammans med kommuner utforskar vi möjligheter och lösningar för framtiden. Vi utför analyser, tar fram utvecklingsstrategier och underlag för planer.