BOSTADSARKITEKTUR

Nouvelle –ett hem med integrerade mobilitetslösningar

 
 
 

I nya flerbostadshuset Nouvelle vill vi bidra till förverkligandet av Upplands Väsbys vision om den nära och moderna småstaden. Ett spännande område nära kollektivtrafiken och med en blandad karaktär inom kvarteret, allt i från brokiga småhus till kvartersstad. I projektet kommer vi utforska möjligheterna med nya mobilitetstjänster för boende. Ett pilotprojekt för centralt belägna bostadsområden, där vi kan öka tillgängligheten till bra och fler cyklar, delning av resor som kräver bil, bättre användande av ytor inom fastigheten som gynnar användaren.

Projektet planeras för ca 61 lägenheter, med en variation av lägenhetsstorlekar och stadsradhus i markplan.

Byggnadens gröna gård, lobby och stora gemensamma hall hänger samman och uppmuntrar till socialt liv. Hallen kan beskrivas som en verkstad och innehåller bland annat husets gemensamma cyklar och andra elfordon, arbetsbänkar och mekplats för cyklar. Varje bostad har ett eget förråd i direkt anslutning till den stora hallen, vilket gör det enkelt att syssla med sport och andra intressen som inte ryms i den egna bostaden. Börjar det regna på gårdsfesten är det inget problem att duka upp långbord för alla i hallen!

Parallellt med utvecklingen av gestaltning driver vi frågan om mobilitetslösningar i nyproduktion genom forskningsprojektet Mo-Bo, med stöd från Vinnova. Ett samverkansprojekt med bla Upplands Väsby kommun, KTH, Laterre, Trivector och Urbio.

 

FAKTA

Flerbostadshus | Upplands Väsby

Byggaktör Laterre invest AB
61 st. lägenheter. 1-4 rok, 35 - 101 m2
1 lokal  & gem. utrymmen för mobilitetstjänster
Detaljplan inlämnad våren 2017 | Byggstart planerad 2019 

TEAM 

Laterre | Byggentreprenör Sparre Vreede | Landskapsarkitektur Urbio | Visualiseringar Walk the Room

 

▶ Se även Mo-Bo

 
Den gemensamma bostadsgården.  Med delad mobilitet finns det ytor kvar till annat, i Nouvelle blev det en generösare gård vänd mot söder.

Den gemensamma bostadsgården. Med delad mobilitet finns det ytor kvar till annat, i Nouvelle blev det en generösare gård vänd mot söder.

Lobbyn . Här delar fler funktioner på ytan, från entrén finns ett nära samband med gården och Hallen en trappa ned. Det gemensamma funktionerna i huset har utformats för att möjliggöra delande samt skapa en attraktiv och trygg miljö.

Lobbyn. Här delar fler funktioner på ytan, från entrén finns ett nära samband med gården och Hallen en trappa ned. Det gemensamma funktionerna i huset har utformats för att möjliggöra delande samt skapa en attraktiv och trygg miljö.

Hallen  En gemensam yta för delad mobilitet samt generösa ytor för boende att nyttja.

Hallen En gemensam yta för delad mobilitet samt generösa ytor för boende att nyttja.

Aktuellt från Nouvelle


ARBETSPROCESSEN

19399145_320374938405232_3230886890647616862_n.jpg
TIP proj - 1.jpg
skisser.jpg
pallet - 1.jpg
Mo-bo7.jpg