Stadsbyggnad

Tillsammans med kommuner utforskar vi möjligheter och lösningar för framtiden. Vi utför analyser, tar fram utvecklingsstrategier och underlag för planer.