Stadsbyggnad

Vi arbetar med att hjälpa kommuner, företag och myndigheter m.fl. att se möjligheter och lösningar för framtiden; hur vi även med små medel ständigt kan göra den värld vi lever i tillsammans lite bättre