innovationslabb

Max 4 Lax - gemensamhetsboende för äldre kvinnor

 

Nästan 30% av Sveriges kvinnliga pensionärer riskerar att hamna under fattigdomsgränsen. I dagens bostadsojämlikhet med ökande bopriser riskerar denna grupp att utestängas från den reguljära bostadsmarknaden. Delningsarkitektur kan vara en relevant dellösning för att höja bostadskvalitet, tillgänglighet och service, och samtidigt nå fram till rimliga hyresnivåer - max 4 lax.

Projektet Max 4 Lax studerar hur gemensamhetsboende som boendeform skulle kunna innebära en rumsligt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar förnyelse av Rekordårens industriellt framställda bestånd. Vi tror att omvandling av befintligt bostadsbestånd är en hållbar dellösning på dagens ojämlika bostadssituation.  Fokus kommer att ligga på pensionerade kvinnor, en grupp som idag missgynnas på bostadsmarknaden. För denna grupp skissar vi på ett rumsligt koncept, med integrerade lösningar för delningsekonomi och digitalisering.

I idéstadiet arbetar vi med att synliggöra outnyttjade arkitektoniska kvaliteter i den befintliga miljön. Genom en omfördelning av ytor i boendet, baserade på delning, vill vi hitta resurseffektiva sätt att kvalitativt utveckla boendemiljön för att möta målgruppens behov och önskemål.

FAKTA
Gemensamhetsboende | Befintligt bestånd. Projektet söker stöd från Vinnova, Utmaningsdriven Innovation, Steg 1

TEAM 
Bostaden i Umeå
Co-Live
Erik Stenberg, KTH

 

 

 
Max+4+Lax_bild+hemsida.jpg