innovationslabb

Max 4 Lax - delningsarkitektur för äldre kvinnor

 

Nästan 30% av Sveriges kvinnliga pensionärer riskerar att hamna under fattigdomsgränsen. I dagens bostadsojämlikhet med ökande bopriser riskerar denna grupp att utestängas från den reguljära bostadsmarknaden. Delningsarkitektur kan vara en relevant dellösning för att höja bostadskvalitet, tillgänglighet och service, och samtidigt nå fram till rimliga hyresnivåer - max 4 lax.

Genom delade rum och funktioner, med tillhörande tjänster, möts inom Max 4 Lax en samtida samhällsutmaning med innovativ arkitektur. Generaliteten i Rekordårsbebyggelsens tekniska system, öppnar för möjligheter till omfördelning och omprogrammering av befintliga ytor. Resurseffektiv utveckling av befintliga bestånd har därmed kapacitet att möjliggöra fler ekonomiskt tillgängliga bostäder, med stärkta sociala boendekvaliteter. Utvecklingen kan utgöra en dellösning på rådande bostadsbrist.

Projektets målsättning är ett byggt projekt, med en maxhyra på 4000 kr, i allmännyttigt bestånd. Allmännyttans innovationsförmåga avses stärkas, och kopplingar mellan livsmiljö, normer och (o)jämlika bostadsförhållanden synliggöras.

FAKTA
Gemensamhetsboende | Befintligt bestånd. Projektet har beviljats stöd från Vinnova, Utmaningsdriven Innovation, Steg 1, 2019

TEAM 

Walk the Room
AB Bostaden i Umeå
CoLive
Erik Stenberg, KTH

 

 

 
Ett boende med plats för socialt liv och gemenskap

Ett boende med plats för socialt liv och gemenskap

max 4 lax_projektets delar.JPG
En del av bostaden är delad med fler, en del är privat.

En del av bostaden är delad med fler, en del är privat.

Projektbeskrivning

 

Aktuellt från Max 4 Lax

max 4 lax koncept.JPG
På drygt tio år har Sverige gått från att ha lägst andel pensionärer i riskgruppen för fattigdom till att idag ha högst i Norden, och problemet drabbar främst kvinnor.

På drygt tio år har Sverige gått från att ha lägst andel pensionärer i riskgruppen för fattigdom till att idag ha högst i Norden, och problemet drabbar främst kvinnor.