STADSBYGGNAD

Ny översiktsplan för Mariestad

 
 
 

TIP har i samarbete med Nils Björling hjälpt Mariestads kommun i framtagandet av en ny översiktsplan för hela kommunen med målår 2030.

Viktiga frågor i arbetet har varit att konkretisera vad hållbar utveckling betyder för Mariestads tätort och landsbygd och hur man bör arbeta med planering i dessa situationer. Under mars 2018 är planen ute på granskning. Läs och tyck till om handlingen på länken nedan!

 

 

FAKTA

Översiktsplan | Mariestad Granskningsskede feb-mars 2018

TEAM 

Chalmers genom Nils Björling Uppdragsgivare Planavdelningen Mariestads kommun

▶Läs mer Mariestads kommuns hemsida

 

 
Mariestad-op-1024x768.jpg
Mariestad_2.png
mariestad_1.png
Mariestad_3.png