Posts in Stadsbyggnad
Nytt uppdrag Mariestad
mariestad-800x600.jpg

TIP hjälper Mariestads kommun i framtagandet av en ny översiktsplan för hela kommunen med målår 2030. Viktiga frågor i arbetet blir att konkretisera vad hållbar utveckling betyder för Mariestads tätort och landsbygd och hur man bör arbeta med planering i dessa situationer.

StadsbyggnadTIP
Arbetet i Mälaräng fortsätter
malarang-1.jpg

I samarbete med AIM och EGA hjälper TIP Stockholms stad med planarbetet i södra Bredäng. Efter att under våren ha medverkat i de parallella uppdragen för Fokus Skärholmen så har teamet nu fått i uppdrag att utveckla strukturen för delområde Mälaräng som är beläget vid Bredängs trafikplats. Ambitionen är att genom att bygga om trafikplatsen för dagens trafik bättre kunna koppla samman Bredäng, Fruängen och Västertorp och ge dem en tydligare och mer bullerskyddande front mot E4:an.

StadsbyggnadTIPMälaräng
Hedersomnämnade i nödvändighetens arkitektur
Virserum---26.jpg

Vårt bidrag ”Towards a Quiet Urbanism” tilldelas hedersomnämnande i Nödvändighetens arkitektur. Förslaget ställs ut på utställningen Wood 2016 och prisutdelningen äger rum i samband med Wood Summit Småland 29-30 juni. Juryns motivering till priserna kan läsas här.

Ett särskilt grattis också till våra kollegor på Kod arkitekter som med sitt bidrag 500k även de fick ett hederomnämnande!

Nödvändighetens arkitektur arrangeras var tredje år av Virserums konsthall och utställningen Trä 2016 pågår till 4 december.

Stadsbyggnad, StudieTIP