Posts tagged mo-Bo
Rissne Mobilitetshubb öppnar upp för smartare ytanvändning
Screenshot 2019-08-23 at 16.41.51.png

Ett helhetsgrepp kring mobilitetsfrågan öppnar upp för en smartare användning av ytor och frigör rum för nytt innehåll. På uppdrag för Fastighets AB Förvaltaren utforskar vi möjligheterna för en ny mobilitetshubb i Rissne. Med en central och väl synlig placering kan hubben locka många användare och bli en del av vardagspusslet. Fossilfria fordon ger nya möjligheter att kombinera och utforma funktioner och rum både utomhus och inomhus.

Läs mer om projekten: Kv Skvadronen och Kv Artilleristen

#tiparkitekter #delark #mo-bo #arkpol