Posts tagged Mälaräng
Arbetet i Mälaräng fortsätter
malarang-1.jpg

I samarbete med AIM och EGA hjälper TIP Stockholms stad med planarbetet i södra Bredäng. Efter att under våren ha medverkat i de parallella uppdragen för Fokus Skärholmen så har teamet nu fått i uppdrag att utveckla strukturen för delområde Mälaräng som är beläget vid Bredängs trafikplats. Ambitionen är att genom att bygga om trafikplatsen för dagens trafik bättre kunna koppla samman Bredäng, Fruängen och Västertorp och ge dem en tydligare och mer bullerskyddande front mot E4:an.

StadsbyggnadTIPMälaräng