Maximerat boende i delningslägenheter


Delningsarkitketur.png

Hur kan vi få till en ökad boende kvalité i det svenska bostadsbyggandet? Branschen har nu testat alla möjliga kullerbyttor inom bostadsutvecklingen men har haft svårt med att just erbjuda kvalité till rimlig kostnad. 

I våra bostadsprojekt har en ökad delning varit nyckeln till att uppnå en attraktiv boendemiljö. En boendemiljö som erbjuder tillgång till mer, mer yta, mer service, mer plats att umgås till en mindre kostnad. Större bostadsgård, mer grönyta och mer variation. Låter det för bra? Välkommen till framtiden med oss, vi kallar det New Normal!

Läs mer om projektet Max 4 Lax

#tiparkitekter #Delningsarkitektur #bopol #arkpol #Delark #max4lax #mobo #newnormal