Framtidens resande är fossilfritt och levereras till oss som tjänst. Vad innebär det för bostadsbyggandet?

mobo_samhällsblogg.jpg

I Samhällsbyggarbloggen skriver vi om de nya möjligheter som tjänsteutvecklingen ger för bostadsarkitekturen. Vår roll som arkitekter har varit att utveckla en ny bostadsarkitektur som är anpassad för framtidens resande. Det är en ny arkitektur, där gränser vi är vana vid har suddats ut.

För att mäta vinsterna i den byggda bostadsmiljön har vi för samma tomt ritat två jämförbara hus: New Normal (bostadshus med mobilitetstjänster) och Normal (bostadshus med privat parkering). Klimatpåverkan, ekosystemtjänster, kostnader och rumslig upplevelse har därmed kunnat jämföras, med New Normal som vinnare i alla kategorier.

I New Normal blir en ny affär möjlig för såväl bostadsbolag som boende. Idag lägger svenska hushåll 40% av sina utgifter på boende och transporter. Genom att ta ett samlat grepp om boende och transporter kan en “bostadsleverantör” bredda sin affär till att också, på egen hand eller med upphandlade partners, bli “mobilitetsleverantör”.

Erfarenheterna kommer direkt från samverkansprojektet Mo-Bo, med finansiering från Viable Cities.

#tiparkitekter #mobo #viablecities #sbdagarna #MaaS #FutureMobility #UrbanMobility #walktheroom