Nya bostäder på gamla garage

principer volym.png

En attraktiv boendemiljlö kan ersätta bilgaragen i vår framtida stad där mobilitet löses både effektivare och genom delade tjänster.  Här jobbar vi just med detta, en utvecklingen av nya bostäder på tidigare exploaterad mark.

Viktiga principer i detta förslag har varit att erbjuda tjänster och service för boende och staden i den gemensamma sockeln. Kvarteret kan vara  en viktig del i att skapa platser för en fungerande social infrastruktur. Volymernas skala och uppdelning skapar goda ljusförhållande för bostäderna och bra utblickar mot grönområden .

#tiparkitekter #mobo #delningsarkitektur