TIP till IQS Nyttigörandeutskott!

TIP_05.jpg

Till hösten kommer TIP tillsammans med många spännande parter ha en plats i IQ Samhällsbyggnads Nyttiggörandeutskott. Utskottets fokus ligger på implementering och nyttiggörande av resultat från forskning och innovation.

I utskottet sitter representanter från bl a Sveriges Byggindustrier, Einar Mattsson, Cementa, IMCG, Chalmers, Installatörsföretagen, NCC, SIS, Skellefteå Kommun,  Färgfabriken, Jönköpings universitet, WSP, Bjurefalk Johanneberg Science park, Örebro kommun, FormDesign Center, Svensk Byggtjänst och IQS


Läs gärna mer om utskottet och IQS här

http://www.iqs.se/naetverk-och-moeten/nya-utskott-2018/nyttiggoerandeutskottet/

TIP