Hej Matilda!

Matilda.jpg

TIP har fått en ny medarbetare!
Matilda är arkitekt, med en kandidatexamen från Umeå Universitet. Matilda är intresserad av att utveckla arkitektur med fokus på brukaren, och gärna i tvärdisciplinära processer mellan idéburen sektor, näringsliv och kommuner. Hennes senaste arbetet om Kulturhuset Klossen i Umeå undersökte hur arkitekturen kan stötta och förstärka det sociala livet att utvecklas på platsen. Välkommen till TIP Matilda!

TIP