Dialogevenemang om hållbar mobilitet i Colombia

Daniel i colombia.jpg

Just nu är Daniel i Colombia för SKL Internationals räkning och stöttar två städer i deras arbete för en mer hållbar stadsutveckling. Under lördagen genomfördes ett dialogevenemang på stan i Pitalito. I fokus var frågor om mobilitet och offentliga rum. De som passerade i lördagsvimlet fick dela med sig av sina drömmar om hur Pitalito skulle kunna förändras och beskriva de problem de ser idag. Ännu kvarstår att sammanställa alla inkomna idéer, men både allmänhet och kommunens representanter var positiva till metoden och upplevde mötesformen som helt ny.

I nästa vecka fortsätter arbetet i Apartadó, där kommunen valt att fokusera på en utveckling och uppgradering av centrum. Även där kommer frågor om trafik och offentliga rum att vara viktiga, men också utveckling av centrumhandeln, trygghetsfrågor och möjligheten att få till mer bostäder centralt i staden.

TIP