Design thinking – en workshop om framtidens arkitektur

Mo-Bo-WS42.jpg

Som del av Mo-Bo, vårt utvecklingsprojekt för innovativ arkitektur, anordnade vi en workshop med deltagare från forskarvärlden, projektmedlemmarna i Nouvelle, entreprenörer och tjänsteutvecklare. Allt  för att gemensamt tänka kring framtiden och möjligheten att genom relevant arkitektur utveckla rum som stöttar hållbart beteende.

Till hjälp hade vi Philippe Vandenbroek, Systems Thinker and Scenario Planner, samt innovation och processledare Åsa Minoz
Under de två intensiva dagarna fick vi tillsammans utveckla förslag till en ny arkitektur utifrån en ny kunskap om samhällssystem; dess tillgångar, flöden och underliggande världssyn. En krävande tankeövning som gav ytterligare tillit i vårt utforskande arbete.

Mer om Mo-Bo finns här.