BOKSLÄPP!

Boksläpp_feat.jpg

Nu är publikationen om Höjer & Ljungqvists småhusområden tryckt och klar! Projektet innebar en djupdykning in i arkivet, och studien sammanfattar det rika material som kontoret producerat under 1952-72. Välkommen på boksläpp!!

Ett stort Tack! till alla som medverkat, till ARQ och Konstakademien för finansieringsstöd.

Boksläpp_2.jpg
StudieTIP