TIP kartlägger praktiknära forskningsmodeller

Screenshot 2018-10-08 at 15.17.30.png

På uppdrag av ArkDes kartlägger vi exempel på praktiker som söker sig bortom arkitektens traditionella roll och själva initierar projekt. Vi vill synliggöra olika kreativa lösningar, som kommer ur verksamhetsmodeller som arkitektkontor själva byggt upp, och lyfta en diskussion kring vilka ytterligare satsningar som behövs för att stötta innovativa projekt.

Den 16 oktober anordnas det första seminariet på ArkDes. Under seminariedagen avser vi lyfta och diskutera erfarenheter från verksamma praktiker. Hur ser verksamhets- och finansieringsmodeller för forskning ut? Vilka möjligheter, risker och resultat medför de? Hur löper processen från påbörjad forskning till realiserat projekt?

Arbetet kommer att presenteras på ArkDes och vara del i ett större projekt om arkitektens roll i samtiden, ett samarbete med bostadsforskaren Erik Stenberg, KTH.

Är ni ett arkitektkontor med en ny spännande modell? Mejla till  anna@theoryintopractice.se så vi inte missar ert kontor.

StudieTIP