Eko-Odlarnas kubbhus butik

TIP medverkade till den självbyggda stadsutvecklingen i Östertälje, där en butik i kubbhus byggdes för Eko-Odlarnas verksamhet. Projektet drevs av ideellt engagemang, samskapande, och en gemensam vision att utveckla en arkitektur som utgår från plats och brukarna på platsen.

Till stor del byggdes huset av material från platsen, vi återvann trä från industri lastpallar till stommen. Väggarna byggdes upp av ved och murbruk (sand + lera+ halm), allt från närområdet.

Projektet är en del av BI0N - Building Impact Zero Network. Ett europeiskt samarbete för att stärka kunskaper om lokal utveckling utifrån platsens lokala förutsättningar.

Banbrytande detaljplan

Upplands Väsby kommun har med stöd av TIP utvecklat en detaljplan för ett flerbostadshus som främjar delningsekonomi, hållbara livsstilar och ekosystemtjänster. Till skillnad från andra planbestämmelser formuleras krav utifrån de boendes resbehov, inte utifrån antal fordon. Alla boende får tillgång till delade elcyklar och bilar. Hör planarkitekt Mats Åberg berätta om att våga testa något nytt! Detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Se Upplands Väsbys film om arbetet 

TIP ritar nytt bostadskvarter i Slakthusområdet
3 Slakten.png

Ett av de första nya kvarteren som planeras i Slakthusområdet där 4000 nya bostäder ska byggas. Kvarteret har ett varierat innehåll med bostäder, förskola och handel/service. Projektet kommer hantera resursdelning i olika skalor. Utmaningen i projektet ligger i gestaltning av arkitekturen som stöttar resursdelning, och komplexiteten ett stort blandat innehåll.

Kvarteret utgör även testbädd i TIPs innovationsprojekt Mo-Bo där attraktiva och hållbara lösningar utvecklas med stöd av Vinnova och Naturvårdsverket.

Projektet utförs på uppdrag av Laterre. Mer information om Slakthusområdet och utvecklingen finns på Stockholm Stads hemsida

TIP
Grön BoStad och IVL
Screen Shot 2018-03-09 at 08.56.27.png

Byggande och byggnader leder idag till stora koldioxidutsläpp. Men det är möjligt att minska klimatpåverkan, och den utvecklingen vill vi aktivt bidra till. Vi har därför tagit hjälp av Grön BoStad och IVL Svenska Miljöinstitutet för att göra en jämförande livscykelanalys på Brf Nouvelle i Upplands Väsby.

Brf Nouvelle är testbädd för TIPs innovationsprojekt Mo-Bo, som genom delningsekonomi och  tjänstelösningar möjliggör bättre ytanvändning. Jämfört med ett “normalhus” behöver vår “New Normal”-lösning bara en tredjedel så stor byggnadsvolym för gemensamma ytor. IVLs livscykelanalys kommer jämföra “Normal” och “New Normal” på samma fastighet och därmed visa vilka effekter Mo-Bo-konceptet får för byggnadens koldioxidutsläpp.

Vi vill med den jämförande analysen synliggöra delningsekonomins potential för klimatsmart planering och byggande.

Ansökningstider hos TIP
TIP ansökningar.png

Januari var en intensiv månad med flera ansökningar för fortsatt innovationsarbete. Samverkansprojekten Divercity och Mo-Bo som tillsammans inkluderar ett trettiotal projektparter ansökte till Steg 2 inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation.

Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram inom området smarta hållbara städer, öppnade sin första utlysning. Här sökte vi stöd för våra testbäddar i Slakthusområdet och Upplands Väsby, som båda ingår i Mo-Bo.

Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 förmedlar innovationsstöd till projekt för mer klimatsmarta transportsystem. TIP formade här konstellation med RISE, Bjerking och NCC och sökte medel för en förstudie av “södra stamcykelbanan”, en ny cykelbro i Stockholm.

Tack alla partners för spännande processer och utvecklande arbete! Nu är det bara att hålla tummarna.

Hälsoträdgård för Eko-Odlarna
_DSC3302-1.jpg

TIP startar samarbete med Eko-Odlarna i Telje. Projektet syftar till att vidareutveckla Eko-Odlarnas innovativa modell för att få fler människor i meningsfull sysselsättning genom ekologisk odling. Syftet är också att visa hur byggd miljö kan formas av medborgare och vara ett kraftigt verktyg för att stärka demokrati, motverka segregation samt utgår från platsens resurser. Här blir medborgarna tydliga medskapare av staden. 

TIP ritar lägenheter med liten yta och flexibla rum!
planlösningar.jpg

Att kunna röra sig från rum till rum i en rundgångsrörelse ökar känslan av volym och rymlighet i bostaden och gör att rum kan användas mer flexibelt.

I projektet Storstugan utforskar TIP rundgångens potential i små lägenheter. De fria ytorna organiseras i ring runt våtkärnan och inom samma grundplan kan vardagsrum och sovrum delas in på olika sätt. Bostadens olika zoner kan möbleras efter de boendes egna preferenser.

▶ Läs mer om Kv Storstugan 2.

BostadsarkitekturTIP
DiverCity – byggemenskaper för mångfald
1 Divercity.jpg

Många kommuner söker ett bredare och mer inkluderande byggande. I projektet “DiverCity – byggemenskaper för mångfald i stadsutvecklingen” utvecklar vi lösningar som gör det lättare för kommuner och byggrupper att samarbeta fram till byggda resultat. Målet är att alla som vill ska kunna genomföra en byggemenskap. Vi är ett drygt dussin projektparter som nu går vidare mot Steg 2 i Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation. Intresserad av att delta eller följa vad som händer i DiverCity? Maila gärna till Karin!

Naturvårdsverket gillar TIP:s nytänk inom mobilitet

TIP beviljas stöd ur Naturvårdsverkets utlysning “Stadsinnovationer” för vårt pågående arbete med mobilitetslösningar för bostäder, nu fortsätter vi arbetet med en förstudie för Slakthusområdet. Extra glada blir vi av den här fina motiveringen:

“Åtgärden bedöms vara en av de som har högst innovationsgrad, bedöms ha störst möjlighet till genomförande och som främjar en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.”

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om utlysningen Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar.

TIP blir medlem i IQ Samhällsbyggnad
IQ-Samhallsbyggnad-logo.jpg

Vi vill medverka till en bredare samverkan och med mer strategiska satsningar på innovation och blir nu medlemmar i IQ Samhällsbyggnad, en medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi hoppas kunna lyfta frågor från vår position som små aktörer och stötta arbetet med modeller som gör det möjligt för fler att testa sina idéer.

TIP
BOKSLÄPP!
Boksläpp_feat.jpg

Nu är publikationen om Höjer & Ljungqvists småhusområden tryckt och klar! Projektet innebar en djupdykning in i arkivet, och studien sammanfattar det rika material som kontoret producerat under 1952-72. Välkommen på boksläpp!!

Ett stort Tack! till alla som medverkat, till ARQ och Konstakademien för finansieringsstöd.

Boksläpp_2.jpg
StudieTIP
Träffa TIP och föreningen för byggemenskaper i Almedalen 2017
almedalen - 1.jpg

Hur kan vi stödja ett demokratiskt och socialt hållbart samhällsbyggande i hela Sverige? TIP medverkar i Almedalen genom Föreningen för Byggemenskaper, där frågan om möjligheterna i att bygga tillsammans diskuteras. Karin kommer finnas tillgänglig för en fika om du vill veta mer om hur en byggemenskap kan genomföras, eller om hur kommuner kan arbeta strategiskt för att möjliggöra för byggemenskaper?

Nyfiken på byggemenskaper?
En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Modellen öppnar upp helt nya möjligheter inom både boende och stadsbyggande.
Vill du veta mer om hur en byggemenskap kan genomföras eller om hur kommuner kan arbeta strategiskt för att möjliggöra för byggemenskaper? Maila karin.kjellson@byggemenskap.se för att träffa oss på fika i Visby 3-5 juli. Hoppas vi ses!
#byggemenskap #bopol #arkpol

Dialogevenemang om hållbar mobilitet i Colombia
Daniel i colombia.jpg

Just nu är Daniel i Colombia för SKL Internationals räkning och stöttar två städer i deras arbete för en mer hållbar stadsutveckling. Under lördagen genomfördes ett dialogevenemang på stan i Pitalito. I fokus var frågor om mobilitet och offentliga rum. De som passerade i lördagsvimlet fick dela med sig av sina drömmar om hur Pitalito skulle kunna förändras och beskriva de problem de ser idag. Ännu kvarstår att sammanställa alla inkomna idéer, men både allmänhet och kommunens representanter var positiva till metoden och upplevde mötesformen som helt ny.

I nästa vecka fortsätter arbetet i Apartadó, där kommunen valt att fokusera på en utveckling och uppgradering av centrum. Även där kommer frågor om trafik och offentliga rum att vara viktiga, men också utveckling av centrumhandeln, trygghetsfrågor och möjligheten att få till mer bostäder centralt i staden.

TIP
Design thinking – en workshop om framtidens arkitektur
Mo-Bo-WS42.jpg

Som del av Mo-Bo, vårt utvecklingsprojekt för innovativ arkitektur, anordnade vi en workshop med deltagare från forskarvärlden, projektmedlemmarna i Nouvelle, entreprenörer och tjänsteutvecklare. Allt  för att gemensamt tänka kring framtiden och möjligheten att genom relevant arkitektur utveckla rum som stöttar hållbart beteende.

Till hjälp hade vi Philippe Vandenbroek, Systems Thinker and Scenario Planner, samt innovation och processledare Åsa Minoz
Under de två intensiva dagarna fick vi tillsammans utveckla förslag till en ny arkitektur utifrån en ny kunskap om samhällssystem; dess tillgångar, flöden och underliggande världssyn. En krävande tankeövning som gav ytterligare tillit i vårt utforskande arbete.

Mer om Mo-Bo finns här.

TIP
Nytt stöd från Vinnova för att utveckla 500k
verklighetslabb_2.jpg

Vinnova ger stöd för att vidareutveckla initiativet 500k, nu med kommunernas roll i fokus. Våra samarbetspartners i detta arbete är: Norrtälje kommunHuddinge kommun, Växjö kommunKlippans kommunModigMinozUsify och Kod Arkitekter.

500k är en stadsbyggnadsmodell där de boende i befintliga villaområden skapar fler bostäder genom att utveckla, anpassa och dela sina byggnader och trädgårdar. Medborgare blir medskapare i en gradvis utveckling av sina grannskap.

TIP
Nytt uppdrag Mariestad
mariestad-800x600.jpg

TIP hjälper Mariestads kommun i framtagandet av en ny översiktsplan för hela kommunen med målår 2030. Viktiga frågor i arbetet blir att konkretisera vad hållbar utveckling betyder för Mariestads tätort och landsbygd och hur man bör arbeta med planering i dessa situationer.

TIP
Arbetet i Mälaräng fortsätter
malarang-1.jpg

I samarbete med AIM och EGA hjälper TIP Stockholms stad med planarbetet i södra Bredäng. Efter att under våren ha medverkat i de parallella uppdragen för Fokus Skärholmen så har teamet nu fått i uppdrag att utveckla strukturen för delområde Mälaräng som är beläget vid Bredängs trafikplats. Ambitionen är att genom att bygga om trafikplatsen för dagens trafik bättre kunna koppla samman Bredäng, Fruängen och Västertorp och ge dem en tydligare och mer bullerskyddande front mot E4:an.

TIP