Gatan, stadsgolvet och byggnaden
delade-zoner-stadsgolv.gif

Gränser vi är vana vid kan förändras då vi utvecklar mer delade lösningar på byggnads- och områdesnivå. Nu planerar vi bostäder för ett utökat delande på stadsdelsnivå, ett nytt typ av stadsgolv formas med nya och fler delade funktioner. Den stora samhällsnyttan blir en stad med bättre service, levande bottenvåningar och ett resurseffektivt nyttjande av markplan.

#delark #tiparkitekter #delningsarkitektur #sharecity

Maximerat boende i delningslägenheter


Delningsarkitketur.png

Hur kan vi få till en ökad boende kvalité i det svenska bostadsbyggandet? Branschen har nu testat alla möjliga kullerbyttor inom bostadsutvecklingen men har haft svårt med att just erbjuda kvalité till rimlig kostnad. 

I våra bostadsprojekt har en ökad delning varit nyckeln till att uppnå en attraktiv boendemiljö. En boendemiljö som erbjuder tillgång till mer, mer yta, mer service, mer plats att umgås till en mindre kostnad. Större bostadsgård, mer grönyta och mer variation. Låter det för bra? Välkommen till framtiden med oss, vi kallar det New Normal!

Läs mer om projektet Max 4 Lax

#tiparkitekter #Delningsarkitektur #bopol #arkpol #Delark #max4lax #mobo #newnormalFramtidens resande är fossilfritt och levereras till oss som tjänst. Vad innebär det för bostadsbyggandet?
mobo_samhällsblogg.jpg

I Samhällsbyggarbloggen skriver vi om de nya möjligheter som tjänsteutvecklingen ger för bostadsarkitekturen. Vår roll som arkitekter har varit att utveckla en ny bostadsarkitektur som är anpassad för framtidens resande. Det är en ny arkitektur, där gränser vi är vana vid har suddats ut.

För att mäta vinsterna i den byggda bostadsmiljön har vi för samma tomt ritat två jämförbara hus: New Normal (bostadshus med mobilitetstjänster) och Normal (bostadshus med privat parkering). Klimatpåverkan, ekosystemtjänster, kostnader och rumslig upplevelse har därmed kunnat jämföras, med New Normal som vinnare i alla kategorier.

I New Normal blir en ny affär möjlig för såväl bostadsbolag som boende. Idag lägger svenska hushåll 40% av sina utgifter på boende och transporter. Genom att ta ett samlat grepp om boende och transporter kan en “bostadsleverantör” bredda sin affär till att också, på egen hand eller med upphandlade partners, bli “mobilitetsleverantör”.

Erfarenheterna kommer direkt från samverkansprojektet Mo-Bo, med finansiering från Viable Cities.

#tiparkitekter #mobo #viablecities #sbdagarna #MaaS #FutureMobility #UrbanMobility #walktheroom

Nya bostäder på gamla garage
principer volym.png

En attraktiv boendemiljlö kan ersätta bilgaragen i vår framtida stad där mobilitet löses både effektivare och genom delade tjänster.  Här jobbar vi just med detta, en utvecklingen av nya bostäder på tidigare exploaterad mark.

Viktiga principer i detta förslag har varit att erbjuda tjänster och service för boende och staden i den gemensamma sockeln. Kvarteret kan vara  en viktig del i att skapa platser för en fungerande social infrastruktur. Volymernas skala och uppdelning skapar goda ljusförhållande för bostäderna och bra utblickar mot grönområden .

#tiparkitekter #mobo #delningsarkitektur


Mer användardriven bostadsutveckling
m4l.png

Efterfrågan på social hållbarhet inom samhällsbyggandet ökar, men vilka strukturer är det vi ska skruva på? En av TIPs hjärtefrågor är en ökad mångfald och variation inom bostadsbyggandet, för att bättre möta boendes olika behov. En bostadsarkitektur närmare användarna. 

Den nationella konferensen Socialt byggande och modernt självbyggeri 19-20 september 2019 innehåller ett 60-tal programpunkter med talare och TIP medverkar i:

SEMINARIE 1: Byggemenskaper – att beställa och finansiera hus tillsammans. Innovationsprojektet DiverCity utgör den största samlade satsningen på byggemenskaper någonsin i Sverige, där TIP är en av de 19 deltagande parterna. Vi berättar om projektets innehåll och målet att bana väg för fler byggemenskaper i Sverige.

SEMINARIE 3: Bogemenskaper och kooperativ hyresrätt – att bo och förvalta tillsammans. Vi presenterar Max 4 Lax, ett initiativ som bemöter behovet av bostäder med hög kvalitet och låg hyra (max 4000 kr/mån). Genom byggda lösningar för delningsekonomi kan vi uppnå bättre resursanvändning, minskade kostnader och stärkta sociala nätverk.

#tiparkitekter #max4lax #byggemenskap #divcity #Delningsarkitektur #Delark #bopol #arkpol


Att bemöta samhällsutmaningar med arkitektur som medel
20190910 ITD MistraUrban.jpg

TIP har byggt upp ett arbetssätt för att bemöta samhällsutmaningar med arkitektur som medel. Vi utmanar oss själva och andra att tänka nytt, och våra resultat ger en mer värdeskapande arkitektur. 

Theory Into Practice vill vara en möjliggörare och en brygga från forskning till praktik. I samverkan med flera discipliner utvecklar vi vår arkitektur, och hittar lösningar på hur resurser kan omfördelas för att möta hållbarhetsmålen. På International Transdisciplinarity Conference 2019, Joining forces for change, 10-13 september i Göteborg, delger vi våra erfarenheter från designforskning från praktiken. 

Vårt bidrag Challenge Driven Innovation in Urban Planning - Unpacking Transdisciplinarity in Practice presenteras under torsdagen kl 13.40-15.20 inom temat  Urban challenges and transformations II 

#ITD_2019 #mo-bo #tiparkitekter #viablecities #designforskning #innovation


Ses vi på samhällsbyggnadsdagarna?
sbdagarna.png

Årets tema för Samhällsbyggnadsdagarna i Stockholm är Framtidens bostäder. Träffa Karin från TIP i pass 6E “Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur” kl 10-10.45 onsdag 2 oktober. Vi vill också tipsa om pass 4F “Coliving – framtidens bostadsform för unga vuxna” med våra projektkollegor Colive kl 16.15 tisdag 1 oktober. Eller så ses vi i minglet?

#mo-bo #tiparkitekter #sbdagarna #bopol

Rissne Mobilitetshubb öppnar upp för smartare ytanvändning
Screenshot 2019-08-23 at 16.41.51.png

Ett helhetsgrepp kring mobilitetsfrågan öppnar upp för en smartare användning av ytor och frigör rum för nytt innehåll. På uppdrag för Fastighets AB Förvaltaren utforskar vi möjligheterna för en ny mobilitetshubb i Rissne. Med en central och väl synlig placering kan hubben locka många användare och bli en del av vardagspusslet. Fossilfria fordon ger nya möjligheter att kombinera och utforma funktioner och rum både utomhus och inomhus.

Läs mer om projekten: Kv Skvadronen och Kv Artilleristen

#tiparkitekter #delark #mo-bo #arkpol

TIP Max 4 Lax i SvD Näringsliv 
SvD.png

Hur kommer vi bo och leva i framtiden? SvD:s Johan Hellekant intervjuar TIP om initiativet Max 4 Lax, ett maxat boende med stor gemenskap och låga hyror som kan möta behoven hos allt fler i Sverige. Nu fylls vår inbox av hejarop och intresseanmälningar. Det gör oss både glada och stärker vår tro att vi är något riktigt bra på spåren!

I innovationsprojektet Max 4 Lax samarbetar TIP med Colive, Bostaden i Umeå, Uppsalahem, Uppsala kommun, Walk the Room och KTH. Vi söker fler allmännyttiga och privata fastighetsägare som vill testa delade boendelösningar i sitt bestånd.

Läs hela artikeln på SvD Näringsliv

Länk till Max 4 Lax

#tiparkitekter #Delningsarkitektur #bopol #arkpol #Delark #Max4lax #walktheroom #kth #uppsalahem #bostaden #colive #uppsalakommun

Rätt affärsmodell för att möta samhällsutmaningarna?
Forskningsstöd.png

Med rätt affärsmodell kan arkitekter få en mer betydande roll och ansvar inom samhällsutvecklingen. I denna studie för ArkDes har TIP undersökt läget, hur ser de olika affärsmodellerna ut som skapar ett ökat inflytande för arkitekter? Hur kan vi finansiera och bygga upp ett långsiktigt innovationsarbete inom branschen? Vilka samverkans plattformar behövs för att stödja utvecklingen?

Nu presenterar vi innehållet i rapporten den 27 augusti på ArkDes, samt ett uppföljande samtal om Vem ska göra jobbet?

Mer info på ArkDes hemsida

2019-08-27 PLATS: AUDITORIET, PLAN 2, ARKDES, EXERCISPLAN 4, SKEPPSHOLMEN, STOCKHOLM

ANMÄLAN GÖRS HÄR

#tiparkitekter #arkitektensroll #innovationVilken är den rumsliga visionen som ska bära en bilsnål utveckling?
PLAN_bilsnål utv.jpg

Idag står vårt samhälle inför en stor systemförändring som drivs av automatisering, digitalisering, e-handel samt tjänste- och delningseknomins expansion. Det enda vi vet om framtiden är att vi förmodligen inte kommer resa, jobba och handla som vi gör idag. Det öppnar ett gyllene tillfälle att hitta både klimatsmartare och ytsnålare sätt att lösa våra behov av mobilitet, till lika god eller bättre nytta för fler användare. Frågan är hur detta kommer till fysiska uttryck i staden?

I senaste numret av PLAN, skriver Magnus och Anna om lärdomarna från innovationsprojektet Mo-Bo, och behovet av en ny rumslig vision inom stadsbyggnad för hållbart resande.

Bara sedan starten av Mo-Bo 2016 har en förflyttning gjorts i branschen. Intresset för frågan har ökat markant och flera lösningar eftersöks från olika håll, samtidigt som fler förändringar behöver ske för att öka måluppfyllelsen. Här krävs en lika stark omställning som kan erbjuda en ny berättelse, lika stark som den om bilsamhället. En berättelse om välfärd inom planetens gränser, där de hållbara valen också är de enkla, bekväma och självklara. Därmed finns en stor potential, både i omvandling av befintliga miljöer, och i utformning av nya byggnader och stadsrum.

Läs hela artikeln i PLAN

#tiparkitekter #mo-bo

studie5.png
Fullt hus på slutseminariet för Mo-Bo!
3.jpg

Vi och alla projektparter i Mo-Bo presenterade sina slutsatser från ett mångårigt utforskande av arkitektur som främjar delning av mobilitet. Projektet är en del av Viable Cities, och avslutar nu sin första fas.

TIP berättade hur vi genom att ta helhetsgrepp om stadsgolvet kan utveckla våra stads- och boendemiljöer på ett sätt som genererar både nya rum, nya tjänster och sociala mervärden.

I en efterföljande paneldiskussion med deltagare från KTH, IVL, Sundbyberg Stad och Sveriges Allmännytta diskuterades vad som behövs för att komma vidare mot mer hållbar planering: våga styra mot det vi vill ha; utgå från mobilitetsbehov, inte parkeringstal i planeringen; bygg på rätt platser samt fokusera på människans upplevelse, inte fordonens.

Projektteamet består av: TIP, Urbio, Trivector Traffic, Upplands Väsby kommun, Uppsala kommun, LaTERRE, KTH och SLU. Stort tack till KOMPIS Sverige som höll i resten av dagens fullspäckade program.

Vill du vara med och skapa nästa testbädd? Kontakta Anna Sundman på anna@theoryintopractice.se

Missade du seminariet? Mo-Bo:s resultat och slutsatser finns sammanfattade i en publikation som delades ut på seminariet. Läs och ladda ned den här!

moboslutseminariumanna.jpg
mobo slutseminarium karin.jpg

#mobo #futuremobility #maas #urbanmobility #delningsarkitektur #mobilitet #viablecities #bopol #tiparkitekterJärvaveckan: Bli en byggaktör!
insta.JPG

KOM OCH BYGG – BLI EN BYGGAKTÖR!

Välkommen till ett aktivitetstält under Järvaveckan där vi bygger tillsammans! Med modeller och teckningar skapar vi våra drömmars stadsdel, där allt vi vill göra i livet får plats. Vad finns i ditt kvarter? Träningsstudio, verkstad eller växthus? Grillplats och en basketplan? Kom och bygg med oss!

Byggverkstaden är öppen kl 14-21 under perioden fredag 14 juni till söndag 16 juni.

Vi finns på plats för att svara på frågor om byggemenskaper: Vad är en byggemenskap? Vad krävs för att lyckas? Vilken hjälp behövs från idé till färdig byggnad?

Ni hittar oss i tält H05. Gratis inträde och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs. Barn i alla åldrar är särskilt välkomna!

Medverkande parter: Föreningen för Byggemenskaper, Coompanion, Arkitektkontor Nils Söderlund, Theory Into Practice (TIP)

#Divercity #byggemenskap #självbyggeri #järvaveckan #vembryrsig #delningsarkitektur

Workshop om Bogemenskap och Delningsarkitektur
WS sege.jpeg

ByggVesta är en av byggaktörerna i utvecklingsområdet Sege Park i Malmö. De förbereder för en framtida bogemenskap, bland annat genom att planera in gemensamma rum i byggnaden. På uppdrag av ByggVesta har TIP genomfört en workshop med representanter för de framtida boende.

De inbjudna deltagarna var nyfikna på att flytta till Sege Park och vara med att utforma en bogemenskap. Syftet med workshopen var att fånga upp idéer från deltagarna, som idéunderlag för utvecklingen av husets gemensamma delar.

Workshopen inleddes med gemensam middag och inspirerande exempel på hur delade ytor kan ge plats för engagemang och aktiviteter. I övningen fick deltagarna först spåna på sitt drömboende. Dessa idéer utvecklades sedan till en gemensam bild av hur de delade ytorna skulle kunna användas.

Workshopen avslutades med en diskussion om livet i huset och om möjligheterna till interaktion även med andra som inte kommer bo i huset. Deltagarna ville gärna vara med och bidra till social inkludering och en mix av boende och besökare i stadsdelen.

Aktuella frågor för ByggVesta som hyresvärd är planering och drift av gemensamma rum, men också hur en bogemenskap kan startas och hålla över tid och hur detta påverkar den långsiktiga förvaltningen.

Sege Park som område har har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling och området är testbädd i Sharing Cities. Inom området kommer det att finnas en mängd olika delade tjänster och ytor, bland annat en delningshubb.


#ByggVesta #delningsarkitektur #medskapande #bogemenskap #cohousing #sharingcities #segepark

En vecka kvar till Mo-Bo:s slutseminarium i Stockholm!
slutevent.gif

Datum: 12e juni
Tid: 9.00 - 11.00
Var: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm

ANMÄL DIG HÄR INNAN PLATSERNA TAR SLUT!

Under seminariet på Bygget, kommer vi att presentera resultat och lärdomar ur innovationsprojektet Mo-Bo. Mo-Bo är ett bostadskoncept där mobilitetstjänster löser de boende behov av transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Hur kan delningsekonomi och mobilitetstjänster integreras i bostaden? Hur ser arkitekturen ut? Vilka systemförändringar behövs för att nå dit?

Presentationen kommer följas av en paneldiskussion med representanter från KTH, Sundbybergs Stad, Sveriges Allmännytta och IVL.

Eventet är en dl av KOMPIS MeetUp som denna gång ägnas åt MaaS-utveckling och vad som just nu händer runtom i landet på området. Efter Mo-Bo:s slutseminarium fortsätter MeetUp med spännande programpunkter fram till kl 19.00. Observera att du om du vill delta i hela KOMPIS-dagen också behöver anmäla dig till KOMPIS:s event.

Välkomna!

#mobilitet #mobo #hallbarstad #viablecities #energimyndigheten #maas #futuremobility #urbanmobility #delningsarkitektur #bopol #arkpol

Välkommen på slutseminarium för Mo-Bo 12/6
inbjudan slutseminarium.jpg

Under seminariet presenterar vi våra resultat och lärdomar från innovationsprojektet utifrån projektparters olika perspektiv; kommun, byggaktör, arkitekt, tjänsteleverantör och forskare.

Eventet är en del av KOMPIS MeetUp som denna gång ägnas åt MaaS-utveckling och vad som just nu händer runtom i landet på området. Efter Mo-Bo:s slutseminarium fortsätter MeetUp med spännande programpunkter fram till kl 19.00. Observera att du om du vill delta i hela KOMPIS-dagen också behöver anmäla dig till KOMPIS:s event.

Anmäl dig till Mo-Bo:s slutseminarie här!

Anmäl dig till resten av KOMPIS-dagen här

  • Seminariet hålls på Bygget, Norrlandsgatan 11 

  • 12 juni, kl 9.00- 11