BOSTADSARKITEKTUR

Storstugan 2 flerbostadshus i Botkyrka

 
 
 

Området vid Kvarnsjön i Botkyrka utvecklas med bostäder, handel, service och park. Detta bostadshus är en av de större tillkommande byggnaderna och skapar en portik till området. Den Z-formade byggnaden har en bruttoarea om drygt 13.000 kvadratmeter och innehåller 156 lägenheter.

Projektet är utvecklat inom en befintlig detaljplan med utmanande geometri. TIP har inom Z-formen planerat en stor mängd mindre lägenheter, där byggnadens djup tas tillvara för att skapa bostadskvaliteter.

 

PLANLÖSNINGAR

Lägenheternas planlösning är utformade med en rundgång runt en kärn med våtrum, vilket ger en möjlighet till variation trots sin lilla storlek. Indelning av vardagsrum/sovrum kan lösas på olika sätt inom lägenheten. Lägenheterna tillvaratar djupet på en befintlig komplex Z-form vilket möjliggör samutnyttjande av hallyta med traditionell “korridor” och klädkammare. Kärnan delar in rummen i olika zoner beroende på boendes egna preferenser.

 

FAKTA

Förslags- och bygglovshandling för flerbostadshus i Botkyrka

13 100 m2 BTA | 156 lägenheter
Lokal för restaurang, garage.
Förslagshandling, Bygglov 2018

TEAM 

Projektutvecklare och byggentreprenör Liljestrand Group

 

 
Typplan. 

Typplan. 

Planlösningar och alternativa möbleringar . Lägenheternas planlösning är utformade med en rundgång runt våtkärnan, vilket ger en möjlighet till variation trots sin lilla storlek. Indelning av vardagsrum/sovrum kan lösas på olika sätt inom lägenheten.

Planlösningar och alternativa möbleringar. Lägenheternas planlösning är utformade med en rundgång runt våtkärnan, vilket ger en möjlighet till variation trots sin lilla storlek. Indelning av vardagsrum/sovrum kan lösas på olika sätt inom lägenheten.

Z-Diagram-typlgh-hemsidan_1.jpg