BOSTADSARKITEKTUR

Kvarteret Västra N - kollaborativa kvarteret

 
 
 

Ett av de första nya kvarteren som planeras i Slakthusområdet, där sammanlagt 4000 nya bostäder ska byggas. Kvarteret kommer innehålla bostäder, förskola och handel/service.

En grundidé för kvarteret är att möjliggöra för delning och samnyttjande av ytor och resurser. Vi vill bland annat testa hur förskolans lokaler kan användas på kvällar och helger och hur boende, arbete och fritid kan överlappa i tid och rum.

Kvarteret utgör även testbädd i TIPs innovationsprojekt Mo-Bo där attraktiva och hållbara lösningar kring delningsekonomi utvecklas med stöd av Vinnova och Naturvårdsverket.

Arbetet utförs på uppdrag av Laterre. Mer information om Slakthusområdet och utvecklingen i stadsdelen finns på Stockholm Stads hemsida.

 

FAKTA

Flerbostadshus | Slakthusområdet Stockholm

Ca. 120 st. lägenheter. 1-4 rok samt Stadsradhus
Förskola om 5 avdelningar och förskolegård om 1000 kvm. Aktiv bottenvåning med lokaler och gem. utrymmen för delande- och mobilitetstjänster. Underlag till detaljplanesamråd pågår | Byggstart planerad 2022

TEAM 

Projektutvecklare: Laterre

Landskapsarkitekter Daniel Bell Landskap 

Kommunikations byrå FLB Europa

 

 

 

 
modell-kvarteret.jpg
Screen Shot 2018-03-23 at 20.35.28.png
3 Slakten.png
Screen Shot 2018-03-12 at 21.22.53.png

Aktuellt från Kvarteret N