BOSTADSARKITEKTUR

Kvarteret Västra N - kollaborativa kvarteret

 
 
 

Ett av de första nya kvarteren som planeras i Slakthusområdet, där sammanlagt 4000 nya bostäder ska byggas. Kvarteret kommer innehålla bostäder, förskola och handel/service.

En grundidé för kvarteret är att möjliggöra för delning och samnyttjande av ytor och resurser. Vi vill bland annat testa hur förskolans lokaler kan användas på kvällar och helger och hur boende, arbete och fritid kan överlappa i tid och rum.

Kvarteret utgör även testbädd i TIPs innovationsprojekt Mo-Bo där attraktiva och hållbara lösningar kring delningsekonomi utvecklas med stöd av Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Arbetet utförs på uppdrag av Laterre. Mer information om Slakthusområdet och utvecklingen i stadsdelen finns på Stockholm Stads hemsida.

 

FAKTA

Flerbostadshus | Slakthusområdet Stockholm

Ca. 120 st. lägenheter. 1-4 rok samt Stadsradhus
Förskola om 5 avdelningar och förskolegård om 1000 kvm. Aktiv bottenvåning med lokaler och gem. utrymmen för delande- och mobilitetstjänster. Underlag till detaljplanesamråd pågår | Byggstart planerad 2022

TEAM 

Projektutvecklare: Laterre

Landskapsarkitekter Daniel Bell Landskap 

Kommunikationsbyrå FLB Europa

 

 

 

Kvarteret VN4.png
Kvarteret VN skiss2.png
Kvarteret VN skiss4.png

Entréterrasser

delas av 4-5 lägenheter för att etablera sociala sammanhang i mindre format. Strukturen tillåter flera entréer i samma bostad och bidrar därmed till förändringsmöjligheter över tid.

Överlapp coliving.png

Ambitionen med det delande kvarteret är att skapa ett effektivt användande av resurser ger hållbara, ekologiska, ekonomiska och sociala vinster både för boende och besökare. Kvarteret är planerat för ett överlapp och samutnyttjande av ytor. 

Delade fossilfria fordon, återbruk, leveranser, service och gemensamma utrymmen ansluter till kvarterets centrum “Torget”, vilket lägger grunden för hög nyttjandegrad. En stark koppling mellan det offentliga rummet och Torget skapar förutsättningar för att utrymmen befolkas över tid och nyttjas av hela området.

Kvarteret VN2.png
Kvarteret VN3.png
3 Slakten.png
Kvarteret VN1.png

Aktuellt från Kvarteret N

Kvarteret VN skiss3.png