Medskapande Design

Eko-Odlarnas hälsoträdgård – testbädd för medskapande stadsutveckling

 
 
 

Eko-Odlarna i Södertälje har en verksamhet som tar till vara på människors kompetens och naturens resurser. Odlingarna ger ekologiska grönsaker liksom meningsfull sysselsättning och lokal stadsutveckling.

Eko-Odlarna och TIP har nu utvecklat ett projekt där kvinnor som länge varit utan arbete ska skapa en hälsoträdgård med stöd av arkitekter, näringsliv och kommun. Genom att vidareutveckla området med en hälsoträdgård förstärks dagens spontana mötesplats och platsens gröna kvaliteter.

Processen baseras på medskapande strategier. Kvinnorna driver utvecklingen, vilket bidrar till arbetslivserfarenhet, språkträning, stärkt självkänsla och utökat nätverk. Platsen i sig skapar vardagliga möten mellan odlare och människor som arbetar och bor i närområdet.

Eko-Odlarnas Hälsoträdgård visar hur allmänna platser kan formas av medborgare och därmed stärka inflytande och integration. Staden utvecklas från lokala resurser och nätverk.

Vi söker efter finansiering och fler partners! Tips skickas gärna till anna@theoryintopractice.se

 

 

FAKTA

Samverkansprojekt | Östertälje 

 

TEAM 

Eko-Odlarna | Samordningsförbundet

 

 

 
Eko-Odlarnas verksamhet  -En plats mellan industri- och bostadsområde

Eko-Odlarnas verksamhet -En plats mellan industri- och bostadsområde

2.jpg
Bilaga_Hälsoträdgård_1-1.jpg
eko6.jpg
 
 

Design and Build with Cordwood

Dokumentation av 2017 workshop: Design and Build with Cordwood.  En butik i kubbhus byggdes med Eko-Odlarna i Östertälje. Ett Erasmus+ finansierat Eu projekt om medskapande arkitektur och lokalt byggande/byggnadshistoria.