Medskapande Design

Eko-Odlarnas butik – testbädd för medskapande stadsutveckling

 
 

Eko-Odlarna i Södertälje har en verksamhet som tar till vara på människors kompetens och naturens resurser. Odlingarna ger ekologiska grönsaker liksom meningsfull sysselsättning och lokal stadsutveckling.

En ny butik på uppfördes på platsen under en 4 veckors bygg-workshop. Syftet var att förbättra verksamheten med en butik som också signalerar platsens budskap om ekologisk odling och resurstänk.

Första veckan fokuserade på planering och inventering av resurser på plats som kunde användas i utformning och byggnadsmaterial. En trästomme restes i återvunnet timmer. Golv och väggar byggdes med kubbhus-teknik, en murteknik där man byter tegelsten till trä. Murbruket blandades på plats, från lera, sand och halm. Ett ekologiskt, lågenergi bygge med material från platsen.

Eko-Odlarna visar hur allmänna platser kan formas av medborgare och därmed stärka inflytande och integration. Staden utvecklas från lokala resurser och nätverk.

 

 

FAKTA

Samverkansprojekt | Östertälje 

 

TEAM 

Projektet leddes av AES, Architectural Environmental Strategies, som en del av nätverket BI0N Building Impact Zero Network. Med finansiering från Erasmus Learn+

Eko-Odlarna | Samordningsförbundet

 

 

 
Foto: Joana Trindade

Foto: Joana Trindade

Screenshot 2019-09-08 at 09.39.38.png
Foto: Joana Trindade

Foto: Joana Trindade

kubb - 2 (3).jpg
Screenshot 2019-09-08 at 09.43.03.png
bygg.jpg
Screenshot 2019-09-08 at 09.36.54.png
kubb - 14.jpg
week 2 - 2.jpg
Foto: Joana Trindade

Foto: Joana Trindade

Foto: Joana Trindade

Foto: Joana Trindade

 

Läs mer om projektet och hur man kan bygga med restmaterial på plats

Design and Build with Cordwood

Dokumentation av 2017 workshop: Design and Build with Cordwood.  En butik i kubbhus byggdes med Eko-Odlarna i Östertälje. Ett Erasmus+ finansierat Eu projekt om medskapande arkitektur och lokalt byggande/byggnadshistoria. 

 

Screen Shot 2018-08-21 at 17.02.19.png
BION+booklets+-+32.jpg

Building Impact Zero Network

Projektet är del i ett större nätverk av partners i Europa, med en samlad ambition av att bygga mer resurseffektivt och med lokala material. Under 2017-2018 uppfördes 6 byggnader i “low-impact building” och genom lokal samverkan. Byggnaderna har formats av sin lokala kontext och genom civilsamhällets delaktighet.

Varje byggnad är dokumenterad i en booklet som du kan läsa och ladda ned.

#Ø A HANDBOOK GUIDE FOR HANDS-ON LEARNING FROM THE BUILDING IMPACT ZERO NETWORK

#1 DESIGN AND BUILD WITH COMPRESSED EARTH BLOCKS

#2 DESIGN AND BUILD WITH WATTLE-AND-DAUB AND LIGHT STRAW

#3 DESIGN AND BUILD WITH CORDWOOD

#4 DESIGN AND BUILD WITH CANE

#5 DESIGN AND BUILD WITH RAMMED EARTH

#6 DESIGN AND BUILD WITH LOCAL AND RECYCLED MATERIALS

#7 SELF BUILDING IN THE SOCIAL FIELD