INNOVATIONSLABB  MEDSKAPANDE DESIGN

DiverCity byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet

 
 
 

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Byggemenskaper utgörs av grupper av människor som vill realisera sina drömmiljöer. Alla gruppers visioner bidrar till en diversitet och mångfald i utbudet av bostäder och livsmiljöer som bättre kan möta dagens Sverige, där inte alla kan eller vill leva likadant. Byggemenskaper bidrar till hållbara, attraktiva städer och landsbygd för att de ger förbättrade möjligheter att bygga i hela landet: Vilja och möjlighet genom lokal förankring och engagemang att bygga på fler platser än idag, vilket ger positiva effekter såsom att skapa lokala värden, ökad samhällsnytta och livskvalitet.

Byggemenskaper skiljer sig från traditionella byggprocesser genom att användarna kommer in tidigt i processen och har det avgörande inflytandet över byggnationen. Idag finns många systemhinder som försvårar för byggemenskaper att gå från idé till realisering. Vår konstellation kommer därför fokusera på idéutveckling inom kommunal policy samt utveckla tjänster och verktyg som underlättar samverkan mellan kommuner och mindre, idédrivna aktörer. Vi arbetar för att byggandet i Sverige ska bli bredare och mer inkluderande!

Projektet syftar till att:

- Stärka förutsättningarna för ett framgångsrikt genomförande av byggemenskaper.

- Göra byggemenskapsprojekt mer förutsebara både ur gruppernas, kommunernas, företagens och kreditgivarnas perspektiv.

- Underlätta för byggemenskaper att få markanvisningar, finansiering och projektstöd.

- Hjälpa kommuner att arbeta strukturerat med byggemenskaper, med utgångspunkt i en standardprocess.

FAKTA

Samverkansprojekt | Nationellt Delfinansieras av Vinnova Utmaningsdriven innovation steg 1. 2017

TEAM 

Föreningen för byggemenskaper, Chalmers Centrum för Boendets Arkitektur, Håll koll bo, Göteborgs stad, Inobi, Malmö kommun, Nils Söderlund arkitekter, Omniplan, Röd arkitektur, Sollentuna kommun, Uppsala kommun, Visionskompaniet, Ärlan byggemenskap, Byggemenskapen gården

Nätverk öst. 

Nätverk öst. 

Screen Shot 2018-03-12 at 19.09.56.png

Aktuellt från DiverCity

1DiverCity.jpg
Screen Shot 2018-03-12 at 19.09.37.png

Projekt Booklets