Medskapande design

Building Resiliencehållbara kretslopp på lokala villkor

 
 
 

I Fiji påverkar klimatförändringen befolkningens livsmiljö högst påtagligt. Byar står inför en växande hälsoproblem i samband med utarmningen av sina resurser; brist på färskt vatten, förorenade kustområden och stigande havsnivåer. Innovativ design kan vara en viktig del i att förändra läget för lokalbefolkningen. Vi jobbar med medborgardriven utveckling som både strävar efter att stärka lokalsamhället genom ett "görande", samt bidrar till att minimera spridningen av sjukdomar, och föroreningar genom det fysiska tillägget.
 

Projektets mål är:

  • Att direkt förbättra samhällen i Fijis övärld genom förbättrad säker sanering, minimera spridningen av sjukdomar och förbättra levnadsförhållanden

  • Att introducera strategier för självbyggeri, där utvecklingen utförs av samhället själva, och på så vis stärker lokal kunskap och handlingsförmåga.

  • Att visa att hållbar teknik är väl förenlig med inhemsk kultur och traditioner.

Projektet har utvecklats i samverkan med lokalsamhället, och syftar till att hitta nya innovativa lösningar baserade på lokala metoder och tillgängliga resurser, med målet att självförtroende är kärnan.

FAKTA

Samverkansprojekt | Lokalt utvecklingsprojekt i Fiji 

TEAM 

AES, Matakavou (lokal organisation med bybor från ön Moturiki.)  USP, UC genom Professor Scott Heyes

▶ Läs mer Climate Action Challenge


ENGLISH

Community built, off-grid green sanitation, where waste is turned into a resource. In coherence with both culture and environment.

In Fiji, climate change is affecting the rural communities. Villages are faced with a growing health concerns connected to the depletion of their resources; lack of fresh water, polluted coastal areas and rising sea levels. Innovative design can change this. By combining the community skills of their resources and environment, we jointly developed a prototype for composting human waste. Minimising the spread of diseases, pollution to nearby waterways and reefs.

The project objectives are:

  • to directly improve communities in the Fiji islands through improved safe sanitation, minimising the spread of diseases and improving living conditions

  • To introduce self-building strategies, where the development is carried out by the community themselves, strengthening the agency for the indigenous population.

  • To demonstrate green technology appropriate to indigenous values and customs.

The compost toilet decompose human waste in sealed chambers, as the waste never enters the water cycle, no pollution of freshwater sources, streams and reefs will take place. Saving both water and the environment.

The construction is durable and low-tech, and will reduce the risk for diseases spreading overtime. The project will provide a nutrient-rich compost for vegetable gardens, contribute to land rehabilitation and decrease the need for artificial fertilisers. It will also use local materials and techniques, retaining traditional knowledge and decrease the need for costly investments.

This design has been developed in cohesion with the community, to find new innovative solutions based on local practices and resources available, with aim for self-reliance at its core.

On site, the team will be lead by Matakavou, a community-based organisation, made up by community members from Moturiki island.

View the project and read more on the Climate Action Challenge website.

 

 

 

 

 

 
Images_what-dessign-can-do4.jpg
Images_what-dessign-can-do5.jpg

Aktuellt från Building Resilience

Images_what-dessign-can-do6.jpg