MEDSKAPANDE DESIGN, BostadSARKITEKTUR

Villa Mälarhöjden – testbädd för medskapande bostadsutveckling

 
 
 

Brf Villa Mälarhöjden är ett pilotprojekt om hur fler bostäder kan skapas på en befintlig villatomt, och därmed möjliggöra en ökad variation av bostadsstorlekar och upplåtelseformer i ett villaområde.

TIP har utvecklat den sök- och utvärderingsmetod för småhusfastigheter som ligger till grund för projektet, där bland annat detaljplanebestämmelser utvärderas. Förutom att utveckla idéer och lösningar omfattar pilotprojektet även juridiska och ekonomiska processer. I nära dialog med den byggande bostadsföreningen tar vi fram förslag, tidplaner och budget. TIP gör även en kartläggning och dokumentation av processen, vilka hinder finns i samhällsstrukturerna, och vilka förändringar som krävs för att möjliggöra för fler små aktörer i bostads- och stadsbyggandet.

 

FAKTA

Skiss, bygglov och produktionshandlingar för en liten byggemenskap i södra Stockholm. 2016-

 

TEAM 

Brf Villa Mälarhöjden

 

 
Foto: Magnus Glans

Foto: Magnus Glans

4_Brf Villa Malarhojden.jpg

En befintlig byggnad i mitten av fastigheten.

Två nya byggnaderna i vardera ände. Totalt planeras det för 4 bostäder, i 3 snarlika volymer. 

3_Brf Villa Malarhojden.jpg
 
Birfilaren---136.jpg
2.jpg
Birfilaren-org-ritning--2.jpg
Birfilaren-org-ritning--3.jpg
 

Brf Villa Mälarhöjden i media

DIN BOSTADSRÄTT Nr3  Text:Nils Sundström Foto: Magnus Glans

DIN BOSTADSRÄTT Nr3 Text:Nils Sundström Foto: Magnus Glans

160823_4_0327_Print.jpg
160823_4_0266_Print.jpg
160823_4_0071_Print.jpg