STADSBYGGNAD

Bjussiga Bjärreddelande grannskap

 
 
 

För att hållbarhet ska vara attraktivt och inte upplevas som en begränsning tror vi att den måste vara bjussig – det ska vara lätt att göra de rätta valen och ge andra mervärden! Genom att ta tillvara platsens förutsättningar, förädla och bjuda på nya funktioner och strukturer ger vi förutsättningar för att öka livskvaliteten lokalt. Men det räcker inte att bara anpassa sig till platsen – vi tror att vi måste lära oss från platsen. Hur kan ett plus ett bli tre? Vi tror att ett generöst förhållningssätt ger mervärden – att bjussa lönar sig!

Den nya stadsplanen i Bjärred lägger grunden för att kunna leva ”bjussigt” – delning som ger mervärde. Delning innebär både att vi delar saker och tjänster med varandra och att flera funktioner delar på samma plats – det skapar närhet för och mellan människor. Genom goda förutsättningar för initiativkraft och delaktighet skapas en egen unik identitet, en hemkänsla och stolthet för såväl den nya stadsdelen som för hela Bjärred. När alla trivs och har roligt frodas också kreativitet, vilket stärker lokal resiliens.

Genom att planera för delade rum både på kvarters- och områdesnivå och en struktur där man alltid har nära till natur, kommunikationer och folkliv läggs grunden för ett liv där de hållbara valen blir de självklara.


Vill du läsa hela förslaget?

 

FAKTA

Tävlingsförslag: Strukturplan för Bjärred | Lomma kommun

TEAM 

Koncept, idéer och strukturplan har tagits fram i samarbete med Urban Minds och Urbio

 
bjarredbild.jpg
Lokala grannskapsplatser och ”grannlyckor” är mindre skyddade lokala platser för möten, fest och lek. Gemensamhetslokaler med delningsfunktioner.

Lokala grannskapsplatser och ”grannlyckor” är mindre skyddade lokala platser för möten, fest och lek. Gemensamhetslokaler med delningsfunktioner.

Korskopplande allaktivitetsstråk och blågrönska.

Korskopplande allaktivitetsstråk och blågrönska.