BOSTADSARKITEKTUR

Båthotellet - modernt tillskott i stadsbilden

 
 
 

Vid Söder Mälarstrands kajkant, nedanför Mariabergets brant, föreslås ett nytt båthotell. Platsen är visuellt viktig för Stockholms siluett, och dess attraktivitet kan öka genom utökad service och stärkt tillgänglighet till vattnet.

Båthotellet består av två volymer, för att ge ett varierat uttryck till staden och bättre möta platsens skala och behov. Hotellets publika delar utmärker sig med glasväggar som tydliggör vilka funktioner som förbipasserande kan nå. Från kajen ges access till vattnet genom en passage över till en flytbrygga. Här kan besökare ta del av utsikten eller ta sig vidare med båt.

Båthotellet byggs upp av moduler av trä, i modern och hållbar byggteknik. Fasadmaterialet är genomgående cederträ, där variation skapas genom skuggspel längs volymerna. Öppningar i fasad görs för franska balkonger mot kajen. Mot Riddarfjärden anläggs ett smalt däck som nyttjar platsens unika läge och förstärker fartygets horisontella riktning.

 

FAKTA

Båthotell | Söder Mälarstrand, Stockholm

Ca. 80 hotellrum. Reception, frukostsalong och kafé/bar-verksamhet.

TEAM 

Projektutvecklare:

Flotell

 

 

 

B vy mot riddarfjärden.jpg
sektion site.JPG
A vy från riddarfjärden INZOOMAD.jpg
principer.JPG
site plan 2.JPG