BOSTADSARKITEKTUR

Kv Artilleristen – ny mobilitetshubb öppnar upp för fler bostäder

 
 
 

Ett helhetsgrepp kring mobilitetsfrågan öppnar upp för en smartare användning av ytor och frigör ytor för nytt innehåll.

På uppdrag för Fastighets AB Förvaltaren utreder vi möjligheterna för en ny mobilitetshubb i Rissne. I uppdraget ingår även en påbyggnad i trä med 50 nya ungdomsbostäder. Projektet utgör testbädd i Mo-Bo III

 

FAKTA

Flerbostadshus | ca 50 lgh med tillhörande service och integrerade lösningar för mobilitet  

Planskede

TEAM

 Uppdragsgivare | Förvaltaren, Sundbyberg

Konstruktör |Kvarteret

▶ Se även Mo-Bo
▶ Se även Mo-Bo III

 
artilleristen png
volym artilleristen png
Screenshot 2019-08-23 at 15.29.34.png
Screenshot 2019-08-23 at 15.30.37.png
plan skiss.png