Press

 

 
mobo_samha%CC%88llsblogg.jpg

Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur Samhällsbyggarbloggen 3 oktober, 2019

Artikel av Karin Kjellson, TIP

I New Normal blir en ny affär möjlig för såväl bostadsbolag som boende. Idag lägger svenska hushåll 40% av sina utgifter på boende och transporter. Genom att ta ett samlat grepp om boende och transporter kan en “bostadsleverantör” bredda sin affär till att också, på egen hand eller med upphandlade partners, bli “mobilitetsleverantör”. Idag är det självklart att varje bostadshus har bredband. Framtida boende kommer säkert också fråga vad huset har för mobilitetserbjudande. Ett boende med mobilitetstjänster ger mer kvar i plånboken – mellan 1 200 och 4 600 kr/mån – och ett enklare och mer hållbart liv. 

Så, vi har alltså mycket att vinna på att tänka till! Leverera ett större värde till de boende och till staden. En smidigare vardag, bättre livsmiljöer!

SvD Hellekant.png

“Max fyra Lax” – låg hyra och stor gemenskap SvD Näringsliv, 20190818

En bra lägenhet för 4 000 kronor i hyra. Max fyra lax är projektet som ska ge ett billigt boende och skapa större gemenskap. Miljonprogrammens välbyggda betongstruktur är en avgörande faktor.

Artikel av Johan Hellekant i serien Framtidens bostäder.

rumslig vision

Vilken är den rumsliga visionen som ska bära en bilsnål utveckling? PLAN #3-4, 2019

Artikel av Magnus Björkman (TIP) & Anna Sundman (TIP)

I artikeln berättar vi om vikten av att erbjuda en ny berättelse inom planering som är lika stark som den om bilsamhället. En berättelse om välfärd inom planetens gränser, där de hållbara valen också är de enkla, bekväma och självklara.

Vi har funnit att delningsekonomi kan ge förutsättningar för nya och mer aktiva gränssnitt mellan gata och byggnad och därmed ge fler synergier för att realisera de levande bottenvåningar som efterfrågas i en attraktiv stadsmiljö. I grunden handlar det om att etablera en zon för delning som ska hitta sin grad av offentlighet/privathet för att uppfylla sitt syfte.

TIP artiklar - 6.jpg

Bygger med mod Dagens industri 20190702

Att hitta banbrytande boendelösningar för att bygga ett mer hållbart samhälle är ambitionen på arkitektkontoret TIP.  

”Vi såg ett behov av att expandera arkitekturbegreppet där arkitektur i högre grad blir ett medel för att lösa samhällsutmaningar. Vårt kontor tar avstamp i Agenda 2030 med mål om att skapa miljöer som bidrar till social och miljömässig hållbarhet”

Av Ebba Gustafsson


pressrelase.jpg

Vinnovaprojektet “Max 4 Lax” ska utveckla boende med hög kvalitet och låg hyra bygga stockholm 20190513

– Idén är enkel, att dela på ytor är både socialt och ekonomiskt. Vi måste bara tänka “delningsarkitektur” istället för att se bostäder som enskilda lådor för enskilda individer, säger Anna Sundman på Theory Into Practice.

Av Björn Asplind

Screenshot 2019-07-08 at 13.04.32.png

En halv miljon för forskning om delad bostad Arkitekten 20190516

Nästan 30 procent av Sveriges kvinnliga pensionärer riskerar enligt beräkningar att hamna under fattigdomsgränsen. Arkitektföretaget Theory into practice utgår från denna grupp för att bidra till att jämna ut dagens bostadsojämlikhet. De ser ”delningsarkitektur” som en möjlig dellösning för att höja bostadskvaliteten och samtidigt nå fram till rimliga hyresnivåer – max fyra tusen kronor i månaden.

Av Nina Gunne

Riksbyggen delar ut 590 000 kronor för idéer om hållbara städer 20190509 Riksbyggen

Att planera med konst eller studera rättvisor i miljonprogrammet är två av rubrikerna för årets stipendiater i Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden. Vid Riksbyggens fullmäktige den 9 maj delades 590 000 kronor ut till fem stipendiater som bidragit till, eller kommer bidra till, innovativa idéer för att göra världens städer mer hållbara.

reflexen3.jpg

Huset som öppnar för ett liv utan bil Reflexen 20190325

Artikel skriven av Anna Sundman (TIP) , Mats Åberg och Erika Lundvall.

En grundförutsättning för att lyckas är ett nära samarbete med ömsesidig öppenhet och förtroende. Detta etablerades i tidigt skede genom en gemensam heldagsworkshop för att skapa en ”common ground”. Successivt blev alla tvungna att bryta lite ny mark på respektive hemmaplan – arkitekt, kommun och byggbolag har alla investerat och burit risk i projektet.

Nya miljoner till forskning inom arkitektur Arkitekten 20181123

– Ett sätt är att ta fram detaljplanen först och tilldela marken sedan och att skapa tillräckligt små fastigheter för att det ska fungera för en byggemenskap, säger Karin Kjellson, arkitekt på Theory into practice och en av initiativtagarna till projektet.

Av Nina GunneTIP%2Bartiklar%2B-%2B10.jpg

I höghusens skugga PLAN 2018

Artikel av Magnus Björkman (TIP). Publicerad i PLAN, #2-3, 2018

Det är lätt att fascineras av omfattningen av självbyggeriet och egnahemsrörelsen och de vardagliga kvaliteter i den miljö de efterlämnat. Kanske var det i denna produktionsform som modernismens planering kom till sin rätt, där den lilla människan för egen hand byggde sin del av den stora planen, som producent istället för bostadskonsument.

500k - Så kan Sveriges småhusägare bli gröna samhällsbyggare PLAN 5/6 2016

Artikel av Karin Kjellson (TIP) och Åsa Kallstenius om 500k. 

Om en procent av Sveriges husägare skulle bygga ytterligare en bostad årligen så kan femhundra tusen bostäder skapas på 25 år. Det menar Åsa Kallstenius och Karin Kjellson som varit drivande i det praktiknära forskningsprojektet 500K. Med finansiering från Boverket har de undersökt vilka förändringar av detaljplanen som skulle göra ovanstående scenario möjligt och redovisar ingående förslag till uppdateringar i detaljplanen för att öka byggandet.  

De bygger sina egna bostadsrätter Bostadsrätt #3 2016.

Artikel av Nils Sundström om projektet Brf. Villa Mälarhöjden.

– Vi räknar med att våra boendekostnader kommer att vara 40 procent lägre än om vi hade köpt något färdigt till marknadspris, säger Karin Kjellson. 

publ TIP - 9.jpg

Hon stödjer hjälparbetet på Fiji Arkitekten 20160406

Arkitekten Anna Sundman (TIP) har jobbat på Fiji med att tillsammans med invånarna ta fram resilienta byggnader för att möta konsekvenser av klimatförändringarna och turismen. Nu vill hon tillbaka för att arbeta med planeringsstrukturer på öarna.

Av Nina Gunne

publ TIP - 10.jpg

Globalt arkitektteam hjälper närodlare Arkitekten 20170824

Artikel om kubbhus bygget för Eko-Odlarna i Östertälje. Anna Sundman (TIP) har varit projektledare för kubbhusbygget. Under 4 veckor byggdes en butik med hjälp av voluntära insatser.

Av Rebecka Gordon

artikel-archileaks-768x498.jpg

Att bli en byggande bostadsrättsförening Archileaks 20160606

Debattartikel i Archileaks artikelserie om Egnahemsrörelsen av Karin Kjellson (TIP).