Medskapande design

Lokalbor är platsens experter! En användardriven utveckling fångar upp den kunskap som finns och kan stärka platsens upplevda värden. Vi utför workshops och fullskaletester tillsammans med nuvarande och framtida användare.