INNOVATIONSLABB

500k inkluderande villastäder – förstudie verklighetslabb

 
 
 

500k är en stadsbyggnadsmodell där boende i befintliga villaområden skapar fler bostäder genom att utveckla, anpassa och dela sina byggnader och trädgårdar. Medborgare blir medskapare i en gradvis utveckling av sina grannskap.

Idag finns flera hinder som gör det svårt för husägare att skapa fler bostäder inom sina fastigheter. I en förstudie ska vi därför testa vad kommuner kan göra, genom ändrad hantering av detaljplaner och på andra sätt, för att ta bort hinder och främja att fler aktörer kan delta i ett långsiktigt hållbart bostads- och samhällsbyggande i befintliga villaområden.


Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och har beviljat projektet stöd inom utlysningen Verklighetslabb. Inom offentlig verksamhet är syftet med denna utlysning att – i en pilotsatsning – underlätta för offentligt finansierade aktörer att öppna upp sin verksamhet. I detta omfattas även uppbyggnad av kapacitet för att i verklig miljö och i samverkan testa nya lösningar vilket i många fall kommer utmana gällande policyer.

 

FAKTA

Förstudie 2016-17

TEAM 

Kod ArkitekterNorrtälje kommunHuddinge kommun, Växjö kommunKlippans kommunMinozaUsify 

 

 

 
Planmosaik  – Klippans kommun. Detaljplanernas utveckling över tid, från stadsplaner till frimärksplaner. Andrea Brandén, Kod arkitekter

Planmosaik – Klippans kommun. Detaljplanernas utveckling över tid, från stadsplaner till frimärksplaner. Andrea Brandén, Kod arkitekter

startkonferense_500k - 13.jpg
startkonferense_500k - 6.jpg
startkonferense_500k - 9.jpg
 

Aktuellt från 500k

Publikationer & artiklar

plan_feature.jpg