Publikationer

 Våra publikationer och presentationer:

Projektbeskrivning av Mo-Bo, ett hem med integrerade mobilitetslösningar
En studie av rekordårens småhusområden ritade av Höjer & Ljungqvist. Rapporten delfinansieras av ARQ, stiftelsen för arkitekturforskning.
quite-urbanism_karta
Towards a Quiet Urbanism – En studie av civilsamhället och stadsutveckling i Hammarkullen
Mo-Bo Design Workshop
Region Skåne och Sveriges arkitekter bjöd in till en öppen idétävling, IMAGINE Open Skåne 2030. Vi utvecklade förslaget Social Abundance.

 

Publikationer och presentationer vi medverkat i:


500k – Rapport med stöd från Boverket av kod arkitekter
On-movements_cover
OM RÖRELSER // ON MOVEMENTS Karin, Anna och Magnus medverkade i arbetet av innehåll och publikation. Resources.14, KKH

 

Artiklar:


Att bli en byggande bostadsrättsförening, debattartikel i Archileaks artikelserie om Egnahemsrörelsen av Karin Kjellson. Publicerad av Archileaks, 2016.06.06
Artikel av Karin Kjellson och Åsa Kallstenius, publicerad i PLAN, Nr 5/6 2016
Artikel av Nils Sundström om projektet Brf. Villa Mälarhöjden och TIP, publicerad i Din Bostadsrätt #3, 2016