Work in progress

Arbetet med att sammanställa projektet och erfarenheterna från Fiji börjar ta form. Fijiansk arkitektur, medskapande processer och kartor över livet på de Fijianska ösamhällena, snart är publikationen klar!!