Whippet Lab – Social Justice Club

TIP har under våren hjälpt Whippet Lab – Social Justice Club att forma sina nya lokaler. Whippet Lab är en restaurang, bar, bryggeri och mötesplats. Samarbetet med WhippetLab bygger på en gemensam vilja om att skapa innovativa, samhällsförbättrande rum. Projektet gav oss möjligheten att som arkitekter stötta engagerade personer att förverkliga nytänkande idéer.