Vinnova Verklighetslabb – 500k – Inkluderande villastäder

Vinnova ger stöd för att vidareutveckla initiativet 500k, nu med kommunernas roll i fokus. Våra samarbetspartners i detta arbete är: Norrtälje kommun, Huddinge kommun, Växjö kommun, Klippans kommun, ModigMinoz, Usify och Kod Arkitekter.

500k är en stadsbyggnadsmodell där de boende i befintliga villaområden skapar fler bostäder genom att utveckla, anpassa och dela sina byggnader och trädgårdar. Medborgare blir medskapare i en gradvis utveckling av sina grannskap.

Idag finns flera hinder som gör det svårt för husägare att skapa fler bostäder inom sina fastigheter. I en förstudie inför programmet Verklighetslabb ska vi därför testa vad kommuner kan göra, genom ändrad hantering av detaljplaner och på andra sätt, för att ta bort hinder och främja att fler aktörer kan delta i ett långsiktigt hållbart bostads- och samhällsbyggande i befintliga villaområden.
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt och riktar sig till kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Syftet med utlysningen Verklighetslabb inom offentlig verksamhet är att – i en pilotsatsning – underlätta för offentligt finansierade aktörer att öppna upp sin verksamhet. Utlysningen omfattar uppbyggnad av kapacitet för att i verklig miljö och i samverkan testa nya lösningar vilket i många fall kommer utmana gällande policyer.

Planmosaik – Klippans kommun. Detaljplanernas utveckling över tid, från stadsplaner till frimärksplaner. Andrea Brandén, Kod arkitekter

 

För att läsa mer om projektet, kolla in på 500k.se

Arbetet finns även bra sammanfattat i artikeln i tidskriften PLAN