Nouvelle – Ett hem med integrerade mobilitetslösningar i Upplands Väsby

I nya flerbostadshuset, Nouvelle vill vi bidra till förverkligandet av Upplands Väsbys vision om den nära och moderna småstaden. Ett spännande område nära kollektivtrafiken och med en blandad karaktär inom kvarteret, allt i från brokiga småhus till kvartersstad. I projektet kommer vi utforska möjligheterna med nya mobilitetstjänster för boende. Ett pilotprojekt för centralt belägna bostadsområden, där vi kan öka tillgängligheten till bra och fler cyklar, delning av resor som kräver bil, bättre användande av ytor inom fastigheten som gynnar användaren.

Parallellt med utvecklingen av gestaltning driver vi frågan om mobilitetslösningar i nyproduktion genom forskningsprojektet Mo-Bo, med stöd från Vinnova. Ett samverkansprojekt med bla Upplands Väsby kommun, KTH, Laterre och Q-gruppen.

Projektet planeras för ca 64 lägenheter, med en variation av lägenhetsstorlekar och stadsradhus i markplan.
Just nu pågår arbetet med Detaljplan för fastigheten.