TREDJEDELEN I ARKIVET

4Ett forskningsprojekt om rekordårens småhusområden av Höjer & Ljungqvist.

Tredjedelen i arkivet syftar till att undersöka rekordårens byggnation utifrån det bortglömda perspektivet av småhusområden. Genom en studie av arkitektkontoret Höjer & Ljungqvist verksamhet undersöker vi de bakomliggande ideologierna som kom att prägla utformningen av dåtidens rum och dagens samhälle. Rapporten omfattar även de politiska styrmedel som möjliggjorde det omfattande bostadsbyggandet, med kombination av detaljstyrning och självbyggeri.

Under 20 år byggde Höjer & Ljungqvist ca 4440 småhus, främst radhus, huvudsakligen i Vällingby, Hässelby, Bredäng och Farsta. Det som intresserat oss är de vardagliga miljöerna, de så välbekanta radhusområden i våra förorter som många har i all fall någon slags relation till, och som är en del av vår självbild och moderna kulturarv från efterkrigstiden. Materialet utgår från det arkiv som Höjer & Ljungqvist startade, och som nu förvaltas av ORIGO arkitekter.

Här kan du läsa och ladda ned rapporten

Här nedan finns en karta över de boplatser som är med i studien, zooma in och klicka på området så finns det mer information.

Projektet görs i samarbete med ORIGO arkitekter.Projektet finansieras av ARQ