TIP ritar nytt bostadskvarter i Slakthusområdet

Ett av de första nya kvarteren som planeras i Slakthusområdet, där sammanlagt 4000 nya bostäder ska byggas. Kvarteret kommer innehålla bostäder, förskola och handel/service.

En grundidé för kvarteret är att möjliggöra för delning och samnyttjande av ytor och resurser. Vi vill bland annat testa hur förskolans lokaler kan användas på kvällar och helger och hur boende, arbete och fritid kan överlappa i tid och rum.

Kvarteret utgör även testbädd i TIPs innovationsprojekt Mo-Bo där attraktiva och hållbara lösningar kring delningsekonomi utvecklas med stöd av Vinnova och Naturvårdsverket.

Arbetet utförs på uppdrag av Laterre. Mer information om Slakthusområdet och utvecklingen i stadsdelen finns på Stockholm Stads hemsida.