Tävlingen Open Skåne 2030 avgjord

Tävlingen som Region Skåne och Sveriges arkitekter bjöd in till, IMAGINE Open Skåne 2030, en öppen idétävling om framtida Skåne är nu avgjord. Stort grattis till alla vinnarna!

TIP lämnade självklart in ett bidrag. Vår vision bygger på ett ökat delande som utvecklas från de positiva krafter som återfinns idag, vilket skulle leda till ett socialt stärkt samhälle. Om att bygga en stad utifrån det som finns, möjliggöra delaktighet, och låta delandet få sätta sin prägel även på den byggda miljön och dess användning.

Se vårt förslag Social Abundance.

openskane_social-abundance

Här kan ni bli inspirerade av alla bidrag och ladda ner presentationerna.

Mer information om tävlingen och juryns utlåtande finns här.