På Workshop i Portugal

Tillbaks från en veckas besök i Portugal. Arbetet BIØN handlar om att skapa deltagande i den byggda miljön, och att dela kunskaper med lokalsamhället. Arbetet fokuserar på att bygga med tillgängliga tekniker och lokala material för att öka civiltbyggande.

För workshopen i Portugal handlar det om att bygga med lera, med tekniken Compressed Earth Blocks. Genom en manuell press trycks byggstenar av lera ihop och torkas i solen. För att senare kunna muras upp till en byggnad. I Montemor-o-Novo byggs just nu en konstnärsresidens för 2 personer i denna teknik, där deltagarna lär sig processen från grunden.

Arbetet leds av Oficinas do Convento genom Tânia Teixeira