Startkonferens i Norrtälje

Hurra! Efter mycket planering ses vi för konferensen i Norrtälje. TIP och alla samarbetspartners; Norrtälje kommun, Huddinge kommun, Växjö kommun, Klippans kommun, ModigMinoz, Usify och Kod Arkitekter fortsätter utveckla Verklighetslabb 500k – inkluderande villastäder. Idag fokuserar vi på kommunernas kärnverksamhet, och hur den möter och facilitera civilt byggintresse. Vi undersöker ”nuläget”, och analyserar tillsammans detaljplanerna. Hur kan vi öka civilt medskapande? Vilka juridiska hinder finns idag?

Planmosaik – Klippans kommun. Detaljplanernas utveckling över tid, från stadsplaner till frimärksplaner. Andrea Brandén, Kod arkitekter