Självbyggeri 2.0 – Fortsatt forskning om våra radhusområden

Hurra! Vi fick ytterligare stöd från ARQ för praktiknära forskning!

Som en fortsättning av forskningsprojektet Tredjedelen i arkivet kommer vi nu studera hur självbyggeri kan användas även i framtida utveckling av småhusområden. Förslagen kommer utgå från två radhusområden i Stockholm: De boendes önskemål, möjligheter till mer varierade sätt att bo i småhusområden, befintliga värden i grannskapsplaneringen liksom det allmänna intresset av fler bostäder.

Vi kommer även utforska hur kommuner kan samverka med civilsamhället för att nå mål inom bostadsförsörjning, hållbarhet och inkludering i samhällsbyggandet. Ett nytt lager av självbyggeri i stadens småhusområden är ett sätt att uppnå önskvärda boplatser för fler.

De områden som vi undersöker vidare är Bredäng och Farsta.