PLANPRISET 2017 TILL PROGRAM FÖR SÖDRA SKANSTULL

Ett stort grattis till Stockholms stadsbyggnadskontor och alla som arbetat med att ta fram programmet för Södra Skanstull på exploateringskontoret, White, Andersson & Jönsson, WSP, Nyréns och Spacescape!
Vi på TIP är extra glada, eftersom Daniel medverkat som projektledare för programarbetet under 2013-2015, och ser fram emot att det blir genomfört.
Juryns motivering lyder:
”Den omsorg om människorna på platsen som ligger till grund för planprogrammet för Södra Skanstull ger det en stark lokal förankring. Det blir trovärdigt att dess stadsbyggnadsstrategi leder till en dynamisk och levande stadsmiljö av stort värde för att på sikt utvidga Stockholms innerstad mot söderort. Utmaningen att läka staden i den här typen av ytterst komplexa miljöer blir allt vanligare i våra städer. I Södra Skanstull har Stockholm lyckats visa att det kan vara möjligt.”
Foto: Joel Nilsson