Nouvelle: Vi fortsätter med att utveckla designen!

Vi fortsätter utveckla projektet i ett nära samarbetet i vår projektgrupp, medan vi inväntar godkänd Detaljplan.  Nu sker snabba framsteg kring lägenheter, gemensamma ytor och innehåll. För att komma fram snabbt har vi nu även korta digitala avstämningar.