Mötesplats Örby

Vi har blivit inbjudna till gruppen ”Mötesplats Örby”, ett intiativ startat av Örbys invånare för att stärka grannskapet och förbättra lokalsamhället. Vi fick delta i ett spännande möte, med fokus på hur man skapar ett mer inkluderande samhälle. Nu hoppas vi kunna stötta initiativet genom ett process stöd.